De Losser-methode is zeer geschikt voor het onderhouden van gravelbanen. Het grote voordeel van deze methode zit vooral in de speciaal ontwikkelde apparatuur die de werkzaamheden nagenoeg volledig mechaniseren.
De KNLTB heeft deze methode de afgelopen jaren met zeer veel interesse gevolgd en is inmiddels overtuigd van de kwaliteit van deze methode en de te behalen winst. De resultaten zijn veel beter dan bij handmatig onderhoud. Daarom heeft de bond de Losser-methode aangewezen als de (op dit moment) meest gewenste methode voor het onderhoud van gravelbanen. Voor de tennissport is het behoud en de aanleg van gravelbanen van groot belang en met deze methode is het onderhoud makkelijker, sneller en efficiënter geworden.